Barnekirken

har mange fine lenker på vår Facebookside:

Barnekirken i Salemkirken.

De kan være greie å ty til i disse spesielle dagene!

Hilsen barnelederne i Salemkirken