Bønn og lovsangskveld

Fredag 16. november kl  19.00 ønsker vi velkommen til en bønn- og lovsangskveld.
Unn deg en kveld i Guds nærhet! Delta i tilbedelsen! Ta imot fra nådens bord!

Salemkirkens lovsangsteam leder lovsangen og pastor Einar Nymoen forretter nattverden.