Digital Søndagskole

 Vi kjøre digital søndagsskole for tiden!
Målet er først og fremst å skape og holde kontakt,
selv om vi ikke kan møtes i Salemkirken.

Meld deg inn i Barnekirkens facebookside, der finner du informasjon
om hvordan du blir med på Digital Søndagsskole og hvordan vi kan holde kontakten.

Vi gleder oss til å sees der, 11:00 på Søndager.
link til Video-samtale finner du her: på Barnekirkens facebookside,