Fysisk oppmøte på gudstjeneste og samlinger!

Med gjeldende restriksjoner kan vi ha maksimalt 100 deltagere tilstede i Salemkirken under gudstjenestene.

Vi ber om at du registrerer deg på forhånd for å unngå kø i døra. Det kan du gjøre her.

Når du kommer, ber vi deg bruke munnbind. Det samme på vei ut. Under gudstjenesten (når du sitter på din anviste plass) er det ikke påbudt med munnbind.

Du vil få anvist en plass ved ankomst.

Under gudstjenesten vil du som er tilstede i Salemkirken oppleve at det er større fokus enn vanlig på at vi også sender gudstjenesten over Zoom. Vi tror allikevel at det å være tilstede vil gi en fullverdig gudstjenesteopplevelse og ønsker deg hjertelig velkommen.