Bibelen

Bibelen har en enestående posisjon framfor alle andre bøker i verden. Også i Norge er Bibelen bestselgeren år etter år.

Bibelen er oversatt til mer enn 550 språk (hele Bibelen) og deler av Bibelen til over 2500 språk, dvs at mer enn 80% av jordens befolkning kan lese Bibelen eller deler av den på sitt eget morsmål.

I Bibelen finner vi læren om Gud, om menneskenes behov for Guds frelse, og om Guds vei til menneskene. Her lærer vi om Jesus som verdens frelser, og om det kristne livet.

Som lærebok er Bibelen annerledes enn andre lærebøker. Ordet Bibel betyr «bibliotek», og Bibelen er en unik samling fortellinger og vitnesbyrd som er overlevert gjennom generasjoner. Til sammen gir dette oss det vi kaller den kristne lære.

Bibelen budskap angår oss alle. Den er kilden til vår kultur og grunnlaget for all kristen tro. Bibelen er vår øverste autoritet for lære og liv.

Det finnes mange bøker, men bare én er Bøkenes Bok – BIBELEN.

Hvis du vil vite mer om Bibelen, bibelforskning, bibeloversettelser mm, anbefales denne boken av Hans Johan Sagrusten; http://www.bibel.no/Verbum/Forfatterstemmer/Hans__Johan__Sagrusten