Jesus

Hvem er Jesus?

Gjennom 2000 år har mennesker stilt dette spørsmålet. Det er underlig at en enkel vandringsmann fra en liten provins i det store romerske riket skulle forandre verdenshistorien. Men det skjedde. I store deler av verden snakker vi om «før og etter Kristus».

Summen av Jesu unike liv og innflytelse kan beskrives slik (ukjent kilde):

«Han ble født i en liten by, som sønn av en fattig landsens kvinne. Han vokste opp i en annen liten by. Han arbeidet på et snekkerverksted til han var 30 år gammel, deretter var han reise-predikant i 3 år.

Han hadde aldri et hjem selv. Han fikk ikke familie. Han gikk ikke på skole. Han skrev aldri noen bok. Han reiste ikke så langt som 30 mil fra  fødestedet sitt. Han gjorde ingenting av det en forventer seg av en stor mann. Han hadde ikke noe anbefalingsbrev – unntatt seg selv.

Mens han var en ung mann vendte folket seg i mot ham. Vennene hans rømte. En av dem bante på at han ikke kjente ham, en annen forrådte ham til hans fiender. Han gjennomgikk en karikatur av en rettssak. Han ble spikret til et kors, og døde mellom to røvere. Morderne hans trakk lodd om den eneste eiendelen han hadde – kjortelen hans, mens han holdt på å dø. Deretter ble han lagt i en lånt grav.

Nitten lange århundrer har kommet og godt siden den gang. Fremdeles er han menneskehetens sentrale skikkelse.

Jeg er helt på den sikre siden når jeg sier at alle hærer som har marsjert i verden, alle flåter som har seilt, alle folkeforsam­linger som har virket, alle konger som har regjert – alt dette til sammen har ikke påvirket menneskenes liv på denne jord så mye som DETTE ENE ENSOMME MENNESKES LIV».

 

Folket på Jesu tid så de mektige gjerningene Jesus gjorde, og hørte forkynnelsen hans (Luk 4,32: » … og de var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet»). De trakk derfor den slutningen at han måtte være en stor profet. Men Bibelen lærer at han var mer enn det. Guds ord sier at Jesus er Guds egen Sønn og verdens Frelser. Det er det viktigste som kan sies om Jesus. Dette var også det han mente om seg selv.

C.S. Lewis (mannen som skapte Narnia-bøkene) sa om Jesus:

«Kristus sier han er ydmyk og saktmodig, og vi tror ham, uten å bemerke at hvis han bare var et menneske, ville ydmykhet og saktmodighet være den siste karakteristikk vi kunne bruke om noen av hans uttalelser. Jeg prøver her å hindre noen i å si det virkelig tåpelige som folk ofte sier om ham: «Jeg kan akseptere Jesus som en stor morallærer, men jeg kan ikke godkjenne hans påstand om å være Gud.» Det er det eneste vi ikke må si. En mann som bare var et menneske og sa den slags ting som Jesus sa, ville ikke være en stor morallærer. Enten ville han være sinnssyk – på linje med en som sier han er et bløtkokt egg – eller han ville være helvetets djevel. Vi må gjøre vårt valg. Enten var og er denne mannen Guds Sønn, eller han var gal eller noe verre. Du kan slå ham i hodet med at han var en tåpe, du kan spytte på ham og drepe ham som en demon, – eller du kan falle for hans føtter og kalle ham Herre og Gud. Men la oss ikke komme med noe tåkeleggende prat om at han var en stor menneskelig morallærer. Han har ikke gitt oss adgang til det. Det var ikke hensikten.»

Bibelen forteller at Jesus døde og stod opp fra de døde

Korset er kristendommens viktigste symbol. Alle de fire skriftene i Det nye testamentet som vi kaller evangeliene vier mer plass til Jesu død på korset enn til noen annen begivenhet i Jesu liv. Det er som vi aner:
Selv om Jesu liv er viktig, er Jesu død enda viktigere. Bibelen fremstiller Jesu død som en stedfortredende død, der han soner all verdens synd og leger menneskenes sår. Jesu død er også en medlidende død der Gud åpenbarer sin uendelige kjærlighet til hele sitt skaperverk.

Jesu oppstandelse er en enestående begivenhet

Bibelen lærer at oppstandelsen bekrefter sannheten i Jesus ord og gjerning. Oppstandelsen forteller også at Jesus lever i dag. En dag skal Jesus komme igjen og dømme levende og døde.

I tillegg er de livsverdiene Jesus forkynte fortsatt aktuelle. Det er sagt om Jesus: «Etter 2000 år med forandring, forbedring og fremgang for menneskeheten, har ennå ingen greid å forbedre Jesu lære