Oppdatert informasjon fra Salemkirken vedrørende situasjonen knyttet til koronaviruset:

Salemkirken overvåker den aktuelle situasjonen nøye, og følger de anvisninger Regjeringen og  Folkehelseinstituttet (FHI) gir.
Vi ber alle være solidariske overfor rådende bestemmelser, og understreker at vi som menighet, ifølge det kristne nestekjærlighetsprinsippet, vil strekke oss langt for særlig å ivareta sårbare grupper.

Info pr 25. mars 2020:

 

ALLE AKTIVITETER VIL FORTSATT VÆRE AVLYST – I FØRSTE OMGANG FREM TIL 13.04.20!

Det gjelder gudstjenester, barne-aktiviteter, øvelser og alle samlinger i Salemkirkens regi. Dette er i henhold til siste oppfordring fra regjeringen.

Vi anbefaler alle å følge med på www.fhi.no for oppdatert informasjon.

I denne unntakstiden sender vi nett-gudstjenester hver søndag kl 11.00. Følg med på vår hjemmeside og på våre Facebook sider for Salemkirken, Barnekirken og SalemUng for nærmere info!

Sist oppdatert kl. 15.40 onsdag 25. mars 2020.