Salemkirken i koronatider. Oppdatert 11.nov.

Oppdatering 11. november:

Det har gått noen flere dager og den aktuelle smittevernveilederen har blitt oppdatert. Med det resultat at inntil det blir forandringer igjen, kan vi samles maks 50 deltagere i våre samlinger (medarbeidere kommer i tillegg). Det fører til at vi nok engang må endre på ting for en periode.

På søndag blir det kun en gudstjeneste og det blir kl 12. Man må være forhåndspåmeldt og man må ha fått en bekreftelse på at man kan komme. Påmelding skjer enten via nettsiden vår eller ved at man ringer kontoret (mellom 9-16 på hverdager). Påmelding til gudstjenesten blir lagt ut senest torsdag.

Vi øker igjen innsatsen på de digitale flater, slik at det også vil legges ut noe på nettet som man kan følge. Vi jobber fortsatt med hvordan det skal bli, så følg med på vår hjemmeside for videre oppdateringer.

SalemUng møtes heretter på nettet hver lørdag. Info blir gjort kjent via Salemung sine vanlige infokanaler (Facebook, Instagram osv.)

Søndagskolen er også i gang med en omlegging og vil gi mer info via Barnekirken sine infokanaler.

Våre onsdagssamlinger fortsetter som normalt, men selvsagt tilpasset de nye restriksjonene.

Storsalen vil få et nytt stoloppsett med maks 50 seter til deltagere og stolene vil stå enkeltvis med nødvendig avstand imellom. Vi anmoder alle deltagere om å sitte på sine plasser mest mulig.

Alle som har symptomer som samsvarer med symptomer på korona, bes bli hjemme.

Ellers ber vi alle følge både nasjonale og lokale retningslinjer.

Fortsatt så kan vi måtte foreta raske endringer. Følg derfor med på våre hjemmesider for oppdatert informasjon.

Har du noen spørsmål, kan du kontakte oss enten på telefon eller via e-post på følgende nummer eller adresse: 33 42 12 00 (kontoret) eller post@salemsandefjord.no.

 

 

 

 

 

Oppdatering 7. november:

I det siste har vi sett økende antall smittetilfeller og både nasjonalt og lokalt kommer det nye og strengere anbefalinger. Fortsatt er det noe usikkerhet rundt tolkingen av de siste innstrammingene og det jobbes på sentralt hold for å få klarhet i hva som er riktig. Muligheten for at vi ikke lenger kan samles i det antallet vi har gjort fram til nå er stor. Men det betyr ikke at vi kommer til å avlyse alle gudstjenester og samlinger framover.

Vi kommer til å fortsette med gudstjenester, men mest sannsynlig med maks 50 deltagere. I tillegg jobber vi for å kunne få på plass en nettoverføring igjen. Vi følger med på både nasjonale og lokale retningslinjer og forholder oss til det. Vi er jevnlig i dialog med vår kommuneoverlege for å få oppdaterte råd og anbefalinger og vårt mål er at vi i alt vi gjør skal være godt innenfor de reglene som er.

På hjemmesiden vår vil du fortsatt finne oppdatert info om hva som skal skje, men forandringer kan skje raskt. Derfor anbefaler vi at du sjekker for oppdateringer jevnlig. Vi vil legge ut info på Facebook og vi vil også i noen tilfeller sende ut sms til de av dere som har sagt at dere vil motta det.

Har du noen spørsmål, kan du kontakte oss enten på telefon eller via e-post på følgende nummer eller adresse: 33 42 12 00 (kontoret) eller post@salemsandefjord.no.