Salemkirken i koronatider. Oppdatert 16. mars.

Oppdatering 16. mars:

I gårsdagens formannskapsmøte gikk Sandefjord kommune inn for at man skal innføre tiltaksnivå 5a også i Sandefjord. Det fører til at også vi som kirke vil bli berørt av dette når det blir formelt innført av regjeringen.

Når det gjelder søndagsgudstjenesten så vil den inntil vi er på et lavere nivå igjen foregå uten deltagere tilstede i salen. Vi vil fortsette å sende gudstjenester på Zoom og som vanlig er hjemmesiden vår det beste stedet å finne informasjon. Så velkommen til gudstjeneste søndag kl 12 på Zoom.

Etter endring i forskrift 5a 16. mars gis det en liten åpning for at barn og ungdom under 20 kan samles i grupper på maks 10 stk utendørs og hvis alle er fra samme kommune og man overholder smittevernregler. Om det vil være aktuelt for noen av våre grupper vil avgjøres etter at vi har fått innspill fra aktuelle gruppeledere.

Digitale sendinger og digitale møtepunkt kan gjennomføres.

Har du behov for en samtale så kan det gjøres enten på Zoom/telefon/Teams osv eller ved oppmøte. Dette åpner forskriften for, men det er jo selvsagt avhengig av at begge samtalepartnere er enige og komfortable i forhold til det.

Vi vil fortsatt kunne gjennomføre begravelser og bisettelser, men andre seremonier vil måtte utsettes.

Har du noen spørsmål så er det bare å kontakte kontoret på 33 42 12 00 eller David på 98 00 66 12

 

Oppdatering 5. mars:

Så har det igjen kommet nye restriksjoner for Sandefjord og vi er på nivå 5b i regjeringens forskrift. Det betyr noen endringer for oss i Salemkirken også.

Vi er tilbake på maks 20 deltagere på gudstjenestene våre. Deltagerne vil få anvist plasser i det de kommer. Munnbind må benyttes ved ankomst og når man forlater bygget igjen, men kan tas av når man sitter på plassen. Ved symptomer holder man seg selvsagt hjemme. Det anbefales at du melder deg på til gudstjenestene på forhånd ved å ringe kontoret (se nummer under) eller ved å ringe David på 98 00 66 12. Uten forhåndspåmelding kan du risikere at det er fullt når du ankommer.

Staben vil i utgangspunkt ha hjemmekontor framover. Du kan fortsatt benytte deg av vårt vanlige kontornummer 33 42 12 00 for å nå oss.

For oppdatert informasjon om SalemUng, må du følge Salemung sin Facebookgruppe.

Barnesamlinger kan i følge forskriftene gjennomføres, men disse vil bli vurdert på individuelt nivå og info vil bli gitt i gruppenes infokanaler.

Skulle du ha noen spørsmål til dette eller om det skulle være noe annet du har behov for å spørre om/snakke om så er det bare å ta kontakt med oss på kontoret.

 

Oppdatering 22. januar:

Gudstjeneste søndager kl. 12 – på Zoom (se egen artikkel) med tid for en prat i etterkant.

Nasjonalt har man åpnet for mer aktivitet blant barn og ungdom under 20 år, men for øyeblikket er smittetrykket lokalt her i Sandefjord relativt høyt. Vi vil derfor rådføre oss med kommunelegen før vi setter gang for fullt med barne og ungdomsaktiviteter igjen.

Vi håper også at vi fra neste uke kan tilby noen plasser i Salemkirken for å være med på gudstjenesten der.

Ellers så jobber vi med å skape møteplasser under de forutsetningene som er der for tiden.

 

Oppdatering 6. januar:

Godt nytt år! Selv om koronasituajonen dessverre ikke er noe bedre – heller tvert i mot.

Etter nye nasjonale innstramminger 3. desember har vi vedtatt at all fysisk aktivitet i Salemkirken vil være innstilt til og med 19. januar. Det betyr at det verken vil være gudstjenester eller andre samlinger i Salemkirken. Vi velger også å avlyse eventuelle øvelser, innspillinger og lignende samlinger i det samme tidsrommet. Det innebærer at vi heller ikke vil produsere noen digitale gudstjenester i dette rommet.

Når det gjelder tidsrommet etter 19. januar avventer vi videre nasjonale og lokale tiltak.

Staben jobber som vanlig og vil være tilgjengelige på telefon (33 42 12 00) eller på e-post (post@salemsandefjord.no). David kan nås direkte på 98 00 66 12 eller på db@salemsandefjord.no.

Håpet vårt er at vi så fort som mulig etter 19. januar kan komme tilbake til fysiske samlinger. Selv med begrensning på 50, vil vi åpne for fysisk oppmøte på gudstjenester samtidig som vi vil fortsette med å produsere digitalt innhold for å kunne legge ut noe på nettet.

 

Oppdatering 9. desember:

Som de fleste har fått med seg så blir adventstid og jul i Salemkirken digital dette året. Mange muligheter har vært prøvd og vurdert, men til slutt har vi landet på å gå tilbake til  de digitale samlingene.

10. januar gjør vi et nytt forsøk på å samles i Salemkirken. Mest sannsynlig vil det fortsatt være maks 50 som kan møtes. Det har også kommet nye avstandskrav i forbindelse med fellessang og det vil fortsatt være nødvendig med forhåndspåmelding. Mer info og påmelding vil bli lagt ut på nyåret.

Vi i stab er fortsatt på kontoret og er tilgjengelig for både samtaler og for å kunne svare på spørsmål. Du kan nå oss enten på e-post eller på telefon 33 42 12 00.

 

Oppdatering 11. november:

Det har gått noen flere dager og den aktuelle smittevernveilederen har blitt oppdatert. Med det resultat at inntil det blir forandringer igjen, kan vi samles maks 50 deltagere i våre samlinger (medarbeidere kommer i tillegg). Det fører til at vi nok engang må endre på ting for en periode.

På søndag blir det kun en gudstjeneste og det blir kl 12. Man må være forhåndspåmeldt og man må ha fått en bekreftelse på at man kan komme. Påmelding skjer enten via nettsiden vår eller ved at man ringer kontoret (mellom 9-16 på hverdager). Påmelding til gudstjenesten blir lagt ut senest torsdag.

Vi øker igjen innsatsen på de digitale flater, slik at det også vil legges ut noe på nettet som man kan følge. Vi jobber fortsatt med hvordan det skal bli, så følg med på vår hjemmeside for videre oppdateringer.

SalemUng møtes heretter på nettet hver lørdag. Info blir gjort kjent via Salemung sine vanlige infokanaler (Facebook, Instagram osv.)

Søndagskolen er også i gang med en omlegging og vil gi mer info via Barnekirken sine infokanaler.

Våre onsdagssamlinger fortsetter som normalt, men selvsagt tilpasset de nye restriksjonene.

Storsalen vil få et nytt stoloppsett med maks 50 seter til deltagere og stolene vil stå enkeltvis med nødvendig avstand imellom. Vi anmoder alle deltagere om å sitte på sine plasser mest mulig.

Alle som har symptomer som samsvarer med symptomer på korona, bes bli hjemme.

Ellers ber vi alle følge både nasjonale og lokale retningslinjer.

Fortsatt så kan vi måtte foreta raske endringer. Følg derfor med på våre hjemmesider for oppdatert informasjon.

Har du noen spørsmål, kan du kontakte oss enten på telefon eller via e-post på følgende nummer eller adresse: 33 42 12 00 (kontoret) eller post@salemsandefjord.no.

 

 

 

 

 

Oppdatering 7. november:

I det siste har vi sett økende antall smittetilfeller og både nasjonalt og lokalt kommer det nye og strengere anbefalinger. Fortsatt er det noe usikkerhet rundt tolkingen av de siste innstrammingene og det jobbes på sentralt hold for å få klarhet i hva som er riktig. Muligheten for at vi ikke lenger kan samles i det antallet vi har gjort fram til nå er stor. Men det betyr ikke at vi kommer til å avlyse alle gudstjenester og samlinger framover.

Vi kommer til å fortsette med gudstjenester, men mest sannsynlig med maks 50 deltagere. I tillegg jobber vi for å kunne få på plass en nettoverføring igjen. Vi følger med på både nasjonale og lokale retningslinjer og forholder oss til det. Vi er jevnlig i dialog med vår kommuneoverlege for å få oppdaterte råd og anbefalinger og vårt mål er at vi i alt vi gjør skal være godt innenfor de reglene som er.

På hjemmesiden vår vil du fortsatt finne oppdatert info om hva som skal skje, men forandringer kan skje raskt. Derfor anbefaler vi at du sjekker for oppdateringer jevnlig. Vi vil legge ut info på Facebook og vi vil også i noen tilfeller sende ut sms til de av dere som har sagt at dere vil motta det.

Har du noen spørsmål, kan du kontakte oss enten på telefon eller via e-post på følgende nummer eller adresse: 33 42 12 00 (kontoret) eller post@salemsandefjord.no.