Misjon i Salemkirken

Misjon er viktig for oss i Salemkirken.

Vi definerer at misjon er å krysse etniske, kulturelle eller geografiske grenser for å møte menneskers åndelige og fysiske behov. For oss innebærer dette at vi driver misjonsarbeid både i andre land og i vårt nærmiljø i Sandefjord.

I dag er arbeidet fordelt på følgende felt: Kenya i Afrika, Hviterussland, Georgia, Latvia og Romania i Europa, India i Asia og her i Sandefjord.

I Kenya har ekteparet Torunn og Geir Huus gjennom 4 år bygd opp et senter for gategutter i Kabiria-slummen i Nairobi. Nå utvides dette arbeidet idet vi flytter guttene til Kakamega, ca 40 mil fra Nairobi. Her er internat og snekkerverksted, som er godt egnet til å føre guttene bort fra et liv på gata og det belastede miljøet i slummen, og gi dem en solid yrkesutdanning for et verdig liv.

Innsamling Hviterussland 2I Hviterussland og Georgia gir vi økonomisk støtte til lokale pastorer, og hver vår sender vi en stor trailer med klær til Minsk i Hviterussland. Her fordeler våre kontakter klærne til de mest trengende.
I Latvia støtter vi en lokal barneleir hver sommer, samt har delansvar for hjelpesendinger.

 

Senter for rom-barn i Valea Seaca, Romania

Romania:

Vi driver et senter for rom-barn i landsbyen Valea Seaca, ca 40 mil nord for Bucuresti i samarbeid med fadderorganisasjonen Star of Hope. Senteret ble åpnet høsten 2015 og fungerer som en slags SFO, der ca 40 barn får leksehjelp og hjelp med hygiene mm. Målet er å motivere foreldrene og støtte disse barna slik at de fullfører 8 års skolegang og dermed får et godt utgangspunkt for fremtidig yrkesutdanning. Erfaringen er at de fleste rombarn hopper av skolen etter 4. klasse, for å bli tiggere sammen med foreldrene. Men økt fokus på utdannelse kan kanskje gi muligheter for lønnet arbeid i fremtiden. Romfolket lever nederst på rangstigen mange steder, og ikke minst i Romania, men arbeidet viser allerede positive resultater.

Vi er også i ferd med å bygge støtteordninger slik at noen av barna kan få hjelp til høyere utdanning i fremtiden.

Ingen av disse barna har vært på leir før SalemUng arrangerte leir for dem sommeren 2016! Det var en enestående opplevelse. Faktum er at de færreste av dem hadde noen gang vært utenfor sin egen landsby før sommerleiren.
SalemUng’s Romania-prosjekt er å arrangere leir for disse barna hver sommer.

I India støtter vi pinsevennenes eldste misjonsarbeid i byen Banda.

I Sandefjord har vi faste mor-barn-treff i Salemkirken (onsdager) der mødre med forskjellig etnisk og religiøs bakgrunn møtes til sosialt fellesskap. Her er det opplæring i norske tradisjoner, norske barnesanger og tverrkulturell kommunikasjon. Det arrangeres også jevnlig større internasjonale treff der vi møtes i peisestua og deltakerne har med seg lokale matretter. Her legges det vekt på den gode samtalen, og det er gjerne et innslag fra et av landene som er representert. Pr i dag har vi kontakt med langt over 100 adresser fra nær 20 forskjellige etniske grupper. Dvs ca 300 mennesker. Vi arrangerer også internasjonale gudstjenester.