Om oss

Salemkirken  er en flergenerasjons-menighet i sentrum av Sandefjord.

  • Salemkirken  tilhører den verdens-omspennende Pinsebevegelsen som kom til Norge i 1907.
  • Salemkirken  ble grunnlagt i 1929.
  • Salemkirken  driver et mangesidig arbeid, med prioriteringer blant barn og unge, barnefamilier, nye landsmenn og misjon.
  • Idag teller menighetsfelleskapet i Salemkirken godt over 600 mennesker med smått og stort. Av disse er vel 450 døpte medlemmer.
  • Salemkirken  praktiserer dåp av troende, med full neddykkelse.

 

Lederrådet i Salemkirken

Asbjørn Wendelborg
Øyvind Kleppan
Jorid B. Horntvedt
Merethe Larsen
Reidar Larsen
Fredrik Karlsen
Torunn Huus

 

Ansatte i Salemkirken

David Bye: Pastor
Thor Einar Krogh: Daglig leder
Kjersti Falk Berg: Internasjonal pastor
Mari Bøhlerengen: Ungdomspastor
Dan Ruben Bredvei Aakre: Barneleder