Om oss

Salemkirken  er en flergenerasjons-menighet i sentrum av Sandefjord.

  • Salemkirken  tilhører den verdens-omspennende Pinsebevegelsen som kom til Norge i 1907.
  • Salemkirken  ble grunnlagt i 1929.
  • Salemkirken  driver et mangesidig arbeid, med prioriteringer blant barn og unge, barnefamilier, nye landsmenn og misjon.
  • Idag teller menighetsfelleskapet i Salemkirken godt over 600 mennesker med smått og stort. Av disse er vel 400 døpte medlemmer.
  • Salemkirken  praktiserer dåp av troende, med full neddykkelse.

 

Lederrådet i Salemkirken

Erik Asteberg
Jorid B. Horntvedt
Fred Karlsen
Merethe Larsen
Reidar Larsen
Asbjørn Wendelborg

 

Pastorer i Salemkirken

Einar Nymoen: Hovedpastor
Kjersti Falk Berg: Barnepastor/internasjonal pastor
David Bye: Medpastor og adm. leder/kontorleder
Mari Bøhlerengen: Ungdomspastor