Gudstjenester

For fullstendig liste over gudstjenester og andre arrangementer, se kalender.

 

Menigheten har mange aktiviteter, men gudstjenesten søndag formiddag skal være et samlingssted for hele menigheten.

En gudstjeneste i pinsemenigheten skiller seg litt fra gudstjenestene i Den norske kirke, da det ikke er en fast liturgi. Men gudstjenesten har likevel et ganske fast mønster.

Sangen er sentral, både tradisjonelle sanger og salmer, så vel som nye lovsanger. Sangene ledes ofte av et lovsangsteam og band, bestående av piano, gitar, trommer og bass. Talen er også viktig. Den kan ofte ha karakter av bibel-undervisning eller være over et livsnært tema. Fri bønn og forbønn er også sentrale elementer i gudstjenesten. Parallelt med gudstjenesten (kl 12) er det også søndagsskole.

Iblant kan man under bønnen høre tungetale som gjerne følges av en tydning.
I gudstjenesten kan det også være andre innslag som vitnesbyrd, dåp, info om misjon mm. Ca en gang i måneden er det nattverd i gudstjenesten. Noen ganger er også barna med under nattverden.

Som i andre norske frikirker, drives alt arbeide ved hjelp av frivillige gaver fra medlemmene og andre som ønsker å støtte menigheten. Det blir samlet inn kollekt i alle gudstjenester, men mange gir også sitt faste bidrag gjennom» fast givertjeneste».

 

 

Dersom du er interessert i arrangementer som allerede er gjennomført, kan du sjekke i ARKIVET