Økonomi

Med en omfattende virksomhet blir det naturlig nok også et stort utgiftsbudsjett. Det er menighetens medlemmer som i alt vesentlig betaler menighetens utgifter.

Menighetens givertjeneste er frivillig, og man gir etter evne og inntekt. Men mange har sett gleden og velsignelsen ved å gi og det er imponerende beløp som på denne måten samles inn hver måned.

Menighetens månedsbudsjett er i dag på ca 270000 kr. og pengene blir brukt til alt fra lys og oppvarming i vårt kirkebygg, alle aktiviteter og til lønninger av fast ansatte. Menigheten lønner i dag 4 årsverk (fordelt på fem ansatte) i Sandefjord, og i tillegg til dette driver vi misjonsarbeid i Kenya, Romania, Hviterussland, Ukraina og Georgia.

Det er god tradisjon å samle inn kollekter i alle offentlige møter. Det er mulig å gi en gave både i kontanter, via en mobil bankterminal samt via VIPPs (10912). 80% av menighetens inntekter kommer nå via fast givertjeneste. Det er svært gledelig, særlig med tanke på forutsigbarhet for de faste utgiftene.

Menighetens kontonummer er 2490.05.03586

Kontakt oss dersom du har spørsmål om fast givertjeneste: post@salemsandefjord.no.