Salemkirken

Salemkirken ønsker å legge til rette for at et mangfold av mennesker kan trives!

Målet er ikke mange aktiviteter for aktivitetenes skyld, men å formidle kristen tro til alle aldergrupper, slik at troen kan ha betydning for livet og livet ha betydning for andre mennesker.

Salemkirken vil derfor fylle huset med et mangesidig arbeid for alle generasjoner. Barn, ungdom, familier, enslige, pensjonister, nye landsmenn, rusmisbrukere, ensomme, troende, tvilende, – og alle andre – skal være velkommen til oss.

Utenom aktivitetene i kirkebygget i Florsgt 1B driver vi misjons-arbeid i Øst-Europa (Hviterussland, Georgia og Romania) og Kenya.

 

Noen av våre faste samlinger i Salemkirken: