Internasjonalt arbeid:

Salemkirken har både et globalt og et lokalt internasjonalt arbeid. Vi har i hele menighetens levetid hatt et stort misjonsarbeid utenfor Norges grenser. I det ‘nye’, flerkulturelle Norge ønsker vi å være en kirke med internasjonalt fokus også lokalt.

De fleste innvandrere som kommer til Norge er kristne. Vi ønsker å være en kirke der mange av disse kan finne sin naturlige plass og bli med både i gudstjenester og i ulike tjenester.  Få venner og tilhørighet. Samtidig har vi en bevissthet rundt alle de som kommer til byen vår uten noen tro, kanskje med en annen tro? Disse menneskene er vår nærmeste misjonsmark. Hvordan nå dem?

Vi har INTERNASJONALE KVELDER 2-3 søndager i halvåret kl 16-19 i peisestua i Salem.  Alle tar med mat til felles koldt-/varmtbord, det blir alltid en gastronomisk festopplevelse! Gode kjøkkenhjelpere sørger for kaffe, te, mineralvann, kaker.  ‘Kveldens tema’, – kanskje en gjest – tar opp viktige tanker som opptar oss alle – uansett nasjonalitet, religion… Barna koser seg  lekerom og filmrom.  Vi har vært opptil 25 nasjoner representert  samme kveld.  Vi er en kristen KIRKE og har en stor tillit blant innvandrere i Sandefjord og Vestfold. Noen har en kristen bakgrunn, noen har nylig konvertert til vår tro og andre er forankret i annen tro/religion. Vi  opplever dette som en viktig arena for møte mellom ulike livssyn, dette er misjon.

Salemkirken har halvårlige INTERNASJONALE GUDSTJENESTER, de viser et mangfold av menneskene og arbeidet i menigheten vår.

Vi arrangerer  TURER med spesiell invitasjon til migranter som er kommet til byen vår/fylket vårt.

Ukentlig har vi internasjonalt MOR-BARN-treff  med sang, lek, mat og prat, se egen gruppe.

Salemkirken er tungt involvert i det tverrkirkelige KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid, som p.t. arrangerer kvinnesamlinger annenhver torsdag i Menighetshuset ved Landstad-rundkjøringen.

  Internasjonal pastor: Kjersti Falk Berg