Nettverksgrupper

Salem har grupper på 8-10 personer som møtes jevnlig for å dele fellesskapet med Gud og med hverandre.

Gruppene er ulike og selvstendige, men vi har felles målsettinger og disse er at:

  • Gruppene skal være relasjonsbyggende og lede til åndelig vekst.
  • Gruppene skal være utrustende og dekke åndelige og sosiale behov.
  • Det skal legges vekt på trygghet og nærhet.

Det er en kontaktperson for hver av disse gruppene. Kontaktpersonene møtes to ganger per år for å dele erfaringer i forbindelse med gruppene, og her møter også noen fra lederskapet i menigheten.

Det er kriterier for hvem som kan være kontaktperson for en nettverksgruppe i Salem, men medlemmene i gruppene behøver ikke tilhøre menigheten eller ha en bevisst tro. Det er også ønskelig at gruppene vokser og deler seg, slik at det blir flere grupper.

Det er ca 15 nettverksgrupper i Salem per i dag og i tillegg kommer det en rekke andre grupper både blant ungdom og voksne. SalemUng har egne «lifegrupper» www.salemung.no. Om du ønsker å få vite mer og eventuelt bli med i en slik nettverksgruppe kan du kontakte kontoret på Salem så du videre kan bli kontaktet av dem som koordinerer nettverksgruppene.

Kontaktpersoner for nettverksgruppene: Øyvind Steinnes og Per Arne Drivdal