Søndagsskolen

Søndagsskolen er menighetens viktigste lærested!

Sprell levendeDet er i søndagsskolen barna blir kjent med de store Bibelfortellingene. Her er det gode ledere som både løfter fram historiene og sammen med elevene snakker om hvilken relevans disse har for oss i dag.

I det flerkulturelle mangfoldet barna våre vokser opp i, er det viktigere enn noen gang at barna kjenner til vår største kulturarv, Bibelen.  Vi  tror at nettopp den har svarene på alle de store spørsmålene i livet og ikke minst:    at den viser oss veien til Gud.

Vi følger den ordinære gudstjenesten den første halvtimen (fra kl.11.00). Etter gudstjenesten går vi til ulike ”klasser”:

  • MINIklassen 3 år – 1. klasse
  • MEDIklassen 2. – 4. klasse
  • MAXIklassen 5. – 8. klasse

Vi benytter læreverkene «Fra hjerte til hjerte» og «Sprell Levende». Vi følger skoleåret.

Søndagsskolen er åpen for alle barn!

Leder for søndagsskolen: Monica Steinnes