Søndagsskolen

Søndagsskolen er menighetens viktigste lærested!

Sprell levendeDet er i søndagsskolen barna blir kjent med de store Bibelfortellingene. Her er det gode ledere som både løfter fram historiene og sammen med elevene snakker om hvilken relevans disse har for oss i dag.

I det flerkulturelle mangfoldet barna våre vokser opp i, er det viktigere enn noen gang at barna kjenner til vår største kulturarv, Bibelen.  Vi  tror at nettopp den har svarene på alle de store spørsmålene i livet og ikke minst: at den viser oss veien til Gud.

Denne høsten går vi direkte til våre ulike ”klasser”:

  • MINIklassen 3 år – 1. klasse
  • MEDIklassen 2. – 4. klasse
  • MAXIklassen 5. – 8. klasse

Vi benytter læreverkets «Sprell Levende». Vi følger skoleåret.

Søndagsskolen er åpen for alle barn!

Ledere for søndagsskolen: Ellen Gjone og Kristin Matre