Barnekirken

leirBarnekirken består av følgende aktiviteter:

  • Søndagsskolen: Alle søndager (utenom i feriene) kl 11.30-12.30
  • VIPS: Hver annen tirsdag kl 18.00 (ulike uker).
  • B-tween (se kalender).
  • Soul Children og Soul Kids: Torsdager kl 17.30 (ulike uker). Facebook: Sandefjord Soul Family
  • Familietorsdag: Hver andre torsdag kl. 16.30 (like uker).
  • HalloVenn: 31. oktober
  • Sommerleir på Solåsen leirsted

Vi ønsker at barna skal bli kjent med Jesus, med Salemkirken som menighet og med hverandre.

Jesus tok barna på alvor. Han viste dem at de var viktige mens de fremdeles var barn. Hans syn på barna var revolusjonerende og forbilledlig. Barn var ikke særlig verdsatt på den tiden. Jesus sa klart i fra at barn er verdifulle og eier en tillitsfull tro etter Guds hjerte!

Barnekirken handler både om å la barn blomstre nå og om å forebygge.
Vi som driver kristen barnekirke, er overbevist om at vi gir barna det mest verdifulle de kan bygge livet sitt på.
Sender du barnet ditt til Salemkirken, kan du være trygg på at vi skal gjøre hva vi kan for å gi barnet en god ”matpakke” på veien.

Vi er også opptatt av å bygge en god relasjon mellom hjemmet og Barnekirken. Den viktigste arena for tros-formidling er hjemmet, her tilbringer barna de fleste av ukas timer, og vi bidrar med gode råd til hjemmene for å bygge en levende tro på Jesus.