Skjærtorsdag kl 18 – Påskevandring fra Salemkirken. Nattverd.

Velkommen til påskevandring fra Salemkirken. I dag blir det også nattverd. Du kan se påskevandringen både på Facebook og på YouTube. Lenkene finner du under.

Lenke til Facebook.

Lenke til YouTube.