Sommertreff

– hva er det?

Lik andre menigheter på vår størrelse kan det være en utfordring å ha fullverdige sommer-gudstjenester. Mange har derfor «sommerlukking». Det ønsker ikke vi.

Derfor sier vi velkommen til en enkel samling der samtalen står i fokus. Vi synger sammen, og bordet er dekket med kaffe og kaker. Ta med deg noen og kom!

Sommertreffet avsluttes senest kl 12.

Sjekk Ukenytt for den enkelte søndag.