«Vi fyller huset»

Salemkirkens visjon er:
Vi fyller huset.
Med det mener vi:

 • vårt eget liv med gode impulser fra Gud
 • alle rom i Salemkirken med mennesker i alle aldre og av alle slag som kommer til oss
 • andre rom vi bruker og leier for å møte folks behov
 • våre hjem med nærhet og relasjoner til mennesker vi møter gjennom livet
 • himmelen med mennesker som Gud har frelst – gjennom oss

Vi vil fylle huset

 • med barn og ungdom
 • med familier og enslige
 • med nye landsmenn
 • med dem som enda ikke tror
 • med troens folk i glede og sorg
 • med mennesker som vil leve for noe større enn seg selv
 • slik at DEN TREENIGE GUD KAN FYLLE OSS

Vi vil være en menighet for hele mennesket hele livet, som forkynner hele evangeliet i hele verden, der hvor Gud leder oss.

 

 

Våre verdier

Vi vil at alt vi gjør skal gjenkjennes ved EKTHET, GLEDE, KVALITET, SJENERØSITET og TRO.

Med EKTHET mener vi

ærlighet overfor Gud, oss selv og våre medmennesker. Vi vil feire hverandres suksesser og snakke sant om det som er vanskelig i livet, slik at vi alltid kan fremstå troverdige, og Guds kjærlighet overfor alle mennesker kan bli synlig gjennom oss.

Med GLEDE mener vi

å gi uttrykk for takknemlighet og begeistring over Guds gode gaver. Gleden, som er en av Åndens frukter (Gal 5,22), kan uttrykkes som frelsesglede i lovsang og tilbedelse til Gud, som livsglede, dvs glede over livet slik det faktisk er, og arbeidsglede over oppgave vi blir betrodd i Guds rike.

Med KVALITET mener vi

at vi vil gjøre det beste vi kan for at flest mulig kan få mest mulig utbytte av å være sammen med oss. Vi ønsker å være relevante, dvs at språket, sangen, musikken og teknikken er tilpasset målgruppene, slik at vi kan nå vårt overordnede mål: At vi så langt vi kan skal fjerne alt som hindrer utsikten til Jesus og innsikten i det kristne budskapet.

Med SJENERØSITET mener vi

at vi vil være inkluderende og møte alle mennesker med åpenhet og respekt. Det er vårt ansvar å bygge bro til andre – uansett deres tro, livsstil og meninger. Vi vil oppmuntre hverandre til vågemot for å strekke oss lenger og være rause når vi prøver og feiler. Vi ønsker å ligne Jesus, som møtte det urene med sin renhet og det svake med sin styrke. Han så de usynlige og møtte alle mennesker med ubetinget kjærlighet.

En sjenerøs livsstil handler også om hvordan vi forvalter våre penger og andre ressurser.

Med TRO mener vi

troen på Bibelens frelsesbudskap og Bibelen som ledestjerne for livet. Vi vil at alle våre handlinger, valg og motiver skal prøves på Guds Ord. Derfor vil vi oppmuntre til fordypning i Bibelen og til hengiven tro på og etterfølgelse av Jesus.

Med TRO mener vi også å ha tro for et felles eller unikt oppdrag som Gud kaller menighet og enkeltpersoner til. Og vi ønsker å tro på hverandre og ha tro for at Gud kan bruke hvem Han vil i sin tjeneste.