Viktig menighetsmøte søndag 25. april. – Byggesak

Rett etter gudstjenesten søndag 25 april (ca 12.50) inviterer vi til menighetsmøte. Det vil bli gitt informasjon om hvor man er i prosessen og man ønsker menighetens tilslutning før man går videre i prosessen.

Møtet vil som alt annet i disse dager foregå via Zoom, men vi kan også ha inntil 20 stk tilstede i Salemkirken (følg med på hjemmesiden for eventuelle forandringer av dette tallet).

Menighetsmøtet vil skje i forlengelsen av gudstjenesten og vi bruker bare linken som brukes til gudstjenesten. De av dere som har fulgt gudstjenesten kan dermed bare bli værende, så vil menighetsmøtet starte ganske umiddelbart.