Barnekirken
Barnekirken er barnearbeidet i Salemkirken Sandefjord

Vi tror barnearbeidet er noe av det viktigste vi gjør, og ønsker å legge til rette for at alle barn skal kunne trives og få gode relasjoner som varer. Vi barn og deres trosreise på alvor, og gjør vårt beste for å skape en kirke som er attraktiv, morsom, lærerik på barnas premisser.

Vårt største ønske er at barna skal få bli kjent med Jesus, og få en trygg tro allerede fra de er små. Gjennom ulike aktiviteter og arrangementer vil vi bygge relasjoner over tid og en tro som hele livet. I "Barnekirken" under Avdelinger finner du mer om hva som skjer for barna i Salemkirken.