Soul Children er en del av en internasjonal korbevegelse som bygger på tre likestilte søyler DET MUSIKALSKE - DET ÅNDELIGE - DET SOSIALE

Sandefjord Soul Children er et kor for barn i fra 5.klasse . Øvelser skjer torsdager i oddetallsuker fra kl.17.30-19.30 i Salemkirken.

Vi vil legge vekt på alle de tre søylene på hver øvelse. Det blir satt opp ekstraøvelser i forbindelse med konsertene. for mer informasjon

Se soulchildren.no hvis du ønsker mer informasjon om korbevegelsen og hva vi ønsker å få til i sandefjord.

Kalender
Opptredener og øvelser

PS: Du kan abbonere på kalenderen, direkte i ditt kalendersystem

iCal / Outlook Google Kalender