This event has already occurred
Save to your Calendar

David Bye taler.

Denne søndagen er det dåpssøndag i Salemkirken. Ønsker du å bli døpt? Ta kontakt med kontoret. Vi tar en dåpssamtale med alle som ønsker å bli døpt torsdag 12.mai kl 18.