Fysisk oppmøte på gudstjeneste!

Da er vi over på nasjonale retningslinjer og vi kan ha inntil 100 på gudstjeneste. Vi åpner litt forsiktig og setter en grense på 50 nå førstkommende søndag (for å være sikre på at rutiner fungerer og at vi har nok medarbeidere). Så vil vi til neste uke være tilbake på nærmere 100.

Vi anbefaler at du melder deg på/registrerer deg på forhånd. Hvis du ikke er påmeldt på forhånd, kan du risikere at det ikke er plass. Påmelding kan skje vi vår nettside eller ved å ringe til David 98 00 66 12.

Når du ankommer du bruke munnbind så sant du ikke har medisinsk fritak eller er under 12 år. Det samme gjelder på vei ut. Under gudstjenesten (når du sitter på din anviste plass) er det ikke påbudt med munnbind.

Du vil få anvist en plass ved ankomst og du må i utgangspunktet holde deg i ro der.

Under gudstjenesten vil du som er tilstede i Salemkirken oppleve at det er større fokus enn vanlig på at vi også sender gudstjenesten over Zoom. Vi tror allikevel at det å være tilstede vil gi en fullverdig gudstjenesteopplevelse og ønsker deg hjertelig velkommen.