I 2010-2014 hadde menigheten utsenderansvar for familien Torunn og Geir Huus og deres tre barn til Kenya.
De bodde i Nairobi og startet et langsiktig arbeid særlig blant kvinner og barn i Kabiria-slummen.

Nå fortsetter arbeidet ledet av lokale medarbeidere. Både i Nairobi og i Kakamega hvor man har etablert en yrkesutdanning for gategutter fra Nairobi

Torunn og Geir Huus er sterkt engasjert i videreføringen og utviklingen av dette arbeidet, og Geir er koordinator for de lokale medarbeidere.