Slideshow image

 Søndag 12. mars   –     umiddelbart etter gudstjenesten –  

Vi ønsker vi å bli litt mer kjent med ukrainere som kommer søndag etter søndag. Vi setter fram en pølsekjele og drøyer hjemreisen med en liten time:

  • Hva heter de?
  • Hvem er i familie med hverandre?
  • Hvor i Ukraina kommer de fra?
  • Hvor i Sandefjord/Vestfold bor de?
  • Hva kan vi gjøre for at de skal kjenne seg inkludert i gudstjenestene våre og i andre samlinger?
  • Har familiene oversikt over barne- og ungdomstilbudene våre?
  • Hva kan vi ellers gjøre for dem?

Kjersti leder samtalen. Velkommen!