Slideshow image

Til høsten starter vi opp Tweens! Det vil være for de som går i 5-7.klasse. I 22/23 har vi utvidet så de som går i 8.klasse også kan være med. Dette er for å skape en trygg og god overgang til SalemUNG.

Samlingene vil skje annenhver fredag i partallsuker. Tweens bygger rundt 4 punkter - relasjon, trygghet, dybde og å ha det gøy!